Tehetséggondozó Könyvtárhasználati Versenyére az 5-6.évfolyam számára

Kedves Kollégák!

A Bod Péter Társaság blogján olvasható az idei felhívás a 2011-2012. tanév Tehetséggondozó Könyvtárhasználati Versenyére az 5-6.évfolyam számára. Témánk Bod Péter és kora, amellyel kapcsolódunk névadónk 300.évfordulójához. Természetesen ebben a témában is a komplexitás, az interdiszciplináris szemlélet a fontos. Nem lexikális tudás várunk a diákoktól, hanem forráshasználati képességet.

Üdvözlettel

Hock Zsuzsanna

Részletek

Bod Péter Verseny – eredmények és feladatlapok

Kedves Kollégák!

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny honlapján az országos írásbeli forduló eredményei mellett mér a feladatlapok is elérhetők: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Én így tanítanám az informatikát – tanulmányi verseny

Kedves Kollégák!

Egy érdekes tanulmányi verseny 8-10. évfolyamosoknak és hallássérült tanulóknak is: Fülemüle országos informatika verseny 2010/2011 Én így tanítanám az informatikát

A verseny célja megismerni a tanulók informatikatanítással kapcsolatos elképzeléseit, ösztönözni őket az erről való tudatos gondolkodásban.

Tekintve, hogy a NAT alapján a könyvtárinformatika az informatika műveltségi terület része, és nagyon sok iskolában az informatika tantárgy a(z egyik) befogadó tárgy, ez a verseny is jó alkalom arra, hogy a könyvtárostanár és az informatikatanár együttműködjön. Közösen készítsen fel tanulót.

A versenyről bővebben: http://www.tehetseggondozas.hu/index.php?f0=fulemule

Sok sikert!

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Országos Könyvtárhasználati Verseny 5-6. osztályosok számára

Versenyfelhívás

Csatlakozva a nagy múltú Bod Péter Országos Könyvtárhasználati versenyhez, a Bod Péter Társaság – hagyományteremtő szándékkal – országos könyvtárhasználati versenyt hirdet az 5.-6. évfolyam diákjai számára.

Célunk, hogy a korosztály számára megteremtsük a lehetőséget a könyvtáradta lehetőségek megismerésére, eszköztudásuk fejlesztésére. A verseny célja a szellemi munka technikája alapjainak, a tanulásmódszertan lépéseinek, a könyvtáradta lehetőségek, a tudományok közötti kapcsolatok felfedeztetése.

A verseny témája: A család

A nevezés módja: jelentkezési lappal, amely letölthető a Társaság blogjáról: http://bodpetertarsasag.blog.hu/2010/11/15/konyvtarhasznalati_verseny_jelentkezesi_lap_5_6_osztaly

A nevezés határideje: 2010. december 15.

A verseny fordulói:

1. forduló: iskolai forduló – Időpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg.

2. forduló: megyei fővárosi forduló – Helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg.

Írásbeli időpontja: 2011. február 15.

Szóbeli időpontja: 2010. február 25.

3. forduló: országos döntő (írásbeli és szóbeli) időpontja: 2010. március 19.

Folytatás

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 29. szám

Kedves Kollégák!

2010.október 18-án jelent meg az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 29. száma.

Benne többek között:
-233/2010. (VIII. 30.) Korm. rendelet a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről szóló 170/2010. (V.12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről.

A NEFMI és az NTP által támogatott tanulmányi versenyek versenyfelhívásai
– melyek a NEFMI honlapján még szeptemberben megjelentek: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/programok/tanulmanyi-versenyek-2010-2011
+ országos versenynaptár (3022-3027. p.)
Közülük könyvtárosok számára különösen ajánljuk:
— „Olvass velünk!”
— Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
— Könyvmoly idegen nyelvi olvasóverseny 7. és 8. évfolyamos diákok számára

Teljes szöveg:
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/29.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Bod Péter Verseny megyei/fővárosi írásbeli forduló

Kedves Kollégák!

Ma 10 órakor 18 vidéki és két fővárosi helyszínen 221 kolléga 449 tanulója kezdi meg a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójának írásbeli feladatait.

Sok pozitív élményt és tapasztalatot, és természetesen sok sikert is kívánunk nekik!

A verseny feladatlapjai néhány napon belül honlapunkon is elérhetők lesznek: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42

Támogatóink:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum – www.opkm.hu
Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakkollégium – www.nka.hu
Oktatási és Kulturális Minisztérium – www.okm.hu
MTA SZTAKI – www.sztaki.hu és Monguz Kft. – http://www.monguz.hu/
Wédimax Építő Kft – http://voiterscooter.com/
Levegő Munkacsoport – www.levego.hu
Magyar Közlekedési Klub – http://www.mkk.zpok.hu/
Könyvtárostanárok Egyesülete – www.ktep.hu
21 megyei versenyszervező intézmény – http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=156

A Versenybizottság nevében:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
06-1-323-55-55

Oktatási és Kulturális Közlöny 2009/35. száma

Kedves Kollégák!

2009. december 11-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009/35. száma.

Benne többek között:

– Az Országgyűlés 88/2009 OGY határozata a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról, mely a helyzetelemzésben kitér arra is, hogy kevesebb, mint 26%-uk olvas rendszeresen. Ezt a tényt a SWOT analízisben is a gyengeségek közé sorolják. Emellett említi a szövegértési PISA eredményeket. A stratégia alapelvei, céljai ettől általánosabbak, nem említik konkrétan az olvasást, könyvtárakat, de értelmezhetők a könyvtári, iskolai könyvtári tevékenységekre is. Fejlesztési tervek, könyvtár-pedagógiai programok újragondolásához nagyon jól használható.

– A tartalomjegyzékből nem látható módon (zárás után érkezett közlemények):
az OKM által támogatott tanulmányi versenyek köztük:
– Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
– Olvass velünk!

A közlöny teljes szövege:

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2009/35.pdf

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
OPKM

Könyvtárostanárok a gyakorlóiskolák konferenciáján

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége 2009-ben V. alkalommal rendezte meg 2009. október 9-10. között a Gyakorlóiskolák Módszertani Konferenciáját Egyenlő esélyek?!?! Tehetség… (pontok)! címmel. 

2003, az első szegedi konferencia óta ezeknek a konferenciáknak lényegében mindig a Mit? Kinek? Hogyan?, azaz az iskolai oktatás három központi kérdése a tárgya.  Ezen belül 2009-ben a tehetséggondozás került a középpontba, mint ahogy a Könyvtárostanárok Nyári Akadémája – szintén Pécsett – is érintette ezt a témakört.

Az V. Országos Módszertani Konferenciának a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola a házigazdája, szervezői a Pécsi Tudományegyete gyakorlóiskolái (a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, valamint a PTE yeket1. számú Gyakorló Általános Iskola).

A mi szempontunkból külön figyelmet érdemel, hogy ebben az évben négy előadótól három előadás hangzott el az iskolai könyvtárak szerepéről a tehetséggondozásban.

2009. október 9-én az I. szekcióban (A tehetség felismerése és kiválasztása)

  • Dusa Diána, a DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola könyvtárostanára Tehetséggondozás az iskolai könyvtárban című előadásában ismertette a mindennapi életből vett gyakorlati példáit, azokat a módszereket, eljárásokat, amelyeket a tehetséggondozás során használ.

2009. október 10-én a VIII. szekcióban (TEhetség és versenyzés) két könyvtárhasználati előadás hangzott el.

  • Először Cs. Bogyó Katalin, a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános iskola könyvtárostanára Az iskolai könyvtár lehetőségei a tehetséggondozásban – Városi könyv- és könyvtárhasználati verseny iskolai könyvtárunkban című előadásában feltárta, hogy az iskolai könyvtár miben tudja segíteni a szaktárgyi versenyre készülő tanulókat és tanárokat, majd a 2001 óta zajló saját könyvtárhasználati verseny koncepcióját, menetét, tapasztalatait mutatta be.
  • A folytatásban a Nyári Akadémián is előadó kollégáink, Nyirő Gizella (1. rész) és Pammerné Fehérvizi Márta (2. rész), a  PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola könyvtárosatanárai Az iskolai könyvtár szerepe a tehetséggondozás folyamatában című előadásukban könyvtáruk rövid bemutatása után azokat a könyvtárpedagógiai lehetőségeket vették számba, amelyeket hatékonyan alkalmaznak a tehetséggondozásban.

Az Egyenlő esélyek?!?! Tehetség… (pontok)! : Gyakolóiskolák V. Módszertani Konferenciája című konferenciakötetben az említettek mellett mintegy 70 tanulmány található. Döntő többségükben oktatási jellegű eljárásokat és kutatásokat tartalmaznak, melyek célja a tanulók különleges adottságainak feltárása és épességeinek fejlesztése tanórai és tanórán kívüli lehetőségek megragadásával. A kötetet forgatók képet alkothatnak a tehetséggondozás bonyolult kérdésköréről, és módszertani segítséget kaphatnak munkájukhoz.

Cs. Bogyó Katalin

Változások a Bod Péter Versenyben

Kedves Kollégák!

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny versenybizottsága módosítani “kényszerült” a versenyszabályzatot és az előzetes versenykiírást is. Ennek oka az, hogy ebben a tanévben sikerült forrást biztosítani az 5-6. évfolyamos tanulók versenyzésére is. Belépő kategóriának neveztük el ezt a versenykategóriát.

Figyelem! Az 5-6. évfolyamosok versenye kicsit más lesz. Anyagi okok miatt a verseny az országos írásbeli fordulóig fog számukra tartani. Annak alapján fogunk eredményt hirdetni. Ez a megoldás nem tökéletes, de reméljük, jó alapot biztosít a verseny további fejlődéséhez!

Bővebben: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet –
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1
089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
06-1-323-55-55

Bod Péter Verseny – döntő

Kedves Kollégák!

Ezen a szakmai fórumon is szeretnénk gratulálni a Bod Péter Országos
Könytárhasználati Verseny idei tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó
tanulóinak és felkészítő tanáraiknak!

Eredménylista: Bod végeredmény_2008

Csatolva küldöm az országos szóbeli döntő végeredményét, mely hamarosan
a feladatlapokkal együtt honlapunkon is megjelenik.

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
06-1-323-55-55

***

Mi is gratulálunk a jeleskedő diákoknak és könyvtárostanár kollégáinknak az eredményes és sikeres szerepléshez! Egyúttal szeretném megköszönni a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny idei versenyszervezőinek, az OPKM munkatársainak, a versenybizottságban és a zsűrizésben részt vevő könyvtárostanár kollégáinknak ezt a jó hangulatú és gördülékeny szervezésű verseny lebonyolítást.

A versenybizottság tagjai a következők voltak: >>

Az OFI – OPKM-ben a célért ügyködő következő kollégáknak szeretnék külön is köszönetet mondani a KTE nevében: Varga Katalin igazgató asszony, Dömsödy Andrea, Borostyániné Rákóczi Mária, Szabó Károly, Zaharia Etelka.

A következő fotón látható felszabadult jókedv és öröm már a kivételesen szép jutalomnak: a kolozsvári kirándulásnak szól, de a Budai Várban való kószálás, a szép könyvajándékok és a finom büfé is hozzájárult a gyerekek tegnapi felszabadultságához és jó hangulatához. Szép volt! Köszönjük mindenkinek!

Bod_2008