Pályázati információk

Folyamatban lévő pályázatok: a TIOP 1.2.3./09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – “Tudásdepó Expressz” meghosszabbított benyújtási határideje 2010. február 8. A pályázat iskolai könyvtárak infrastrukturális fejlesztésére is lehetőséget nyújt vidéken, a konvergencia régiókban.
(A Közép-Magyarország régió, benne Budapesttel ezen a pályázaton nem indulhat – ezeken a területeken az iskolai könyvtárak kapcsolódjanak be intézményeik oktatásfejlesztési célú TÁMOP pályázataiba. Ugyanis ezek költségvetésének 10%-a az ERFA támogatásból szintén felhasználható infrastrukturális fejlesztésekre. Ezenkívül az iskolák informatikai normatívájából lehet még IKT fejlesztéseket eszközölni. Mindez persze a vidéki iskolai könyvtárak számára is lehetőség.)

A TÁMOP 3.2.11 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati konstrukció pályázatai 2010. február 26-tól április 30 -ig nyújthatók be. Részletek az NFÜ honlapján!
Bár iskolai könyvtárak fenntartói önállóan is benyújthatják, az előírt feltételeket iskolai könyvtárak nehezen biztosítanák – javasolt, hogy a települési közművelődési könyvtárral együttműködve adjátok be a pályázatot. Ennek érdekében mielőbb keressétek a kapcsolatot az érintett kollégákkal! Nagyon jó programokat lehet finanszírozni tanulóitok számára ebből a pályázatból.

Közép-Magyarország és Budapest: 2010. március 5. – április 30. (TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR)

Vidéki, konvergencia régiók:  2010. február 26. – április 30. (TÁMOP 3.2.11/10/1)

Megjelent! – TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz”

Kedves Kollégák!

Az előzetes terveknek megfelelően a mai napon kiírásra került a TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz” pályázat a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében.

A pályázati kiírást a Közép-Magyarországi Régióban azonos címmel, de TÁMOP-3.2.4/08/1/KMR azonosítóval írták ki.

A pályázati dokumentumok elérhetők a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának nyitóoldalán a „Pályázati Közlemények” rovatban (http://www.nfu.hu/content/2209), illetve a honlap „Pályázatok” menüpontja alatt. A TÁMOP pályázatok közvetlen elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/5

Ezúton is köszönjük a társadalmi egyeztetés keretében küldött észrevételeket és javaslatokat, amelyeket a Pályázat-előkészítő Munkacsoport igyekezett kielégítően megválaszolni, illetve a dokumentumok véglegesítésénél a lehetőségek szerint figyelembe venni.

A további tájékoztatásig mindenkinek sikeres pályázatkészítést kívánunk,

Üdvözlettel:

A Könyvtári Osztály

Forrás: KATALIST

***

Kedves Kollégák!
Végre megjelent a pályázati kiírás, amelyről könyvtárostanároknak érdemes gondolkodni. Egy közös gondolkodás, konzultáció lehetővé teszi a továbblépést: egyedül, konzorciumi partnerekkel, konzorciumvezetőként…
Ehhez nyújt alkalmat a Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet 2008.október 15-én 9 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A konzultációs délelőtt az Intézet épületében lesz. (1088 Budapest, Vas u. 8-10.)
Mindenkit szeretettel várunk!
Addig is jó és figyelmes pályázat-olvasást !
Üdvözlettel,
Hock Zsuzsanna
könyvtárpedagógiai szakértő
Forrás: Könyvtárostanárok Levelezőfóruma

Társadalmi egyeztetésen a “Tudásdepó-Expressz” (TIOP 1.2.3) pályázati kiírása

A kapcsolódó dokumentumok az NFÜ honlapjáról hozzáférhetők. Egyelőre a társadalmi egyeztetés fázisában van a dolog, de már most, a tényleges kiírás előtt érdemes tájékozódni – közülünk itt most csak kizárólag a kettős funkciójú könytáraknak (iskolai/települési), mert ebben a körben csak ők szerepelnek a pályázók körében.

Tájékoztatásul a korábbi bejegyzésünkből: (Forrás: OKM Könyvtári Osztályának április 4-i tájékoztatója, OFI – OPKM)

“TIOP 1.2.3 - ennek a kettős funkciójú könyvtárak lehetnek kedvezményezettjei sorainkból

A felmerült kérdésekre elmondta, hogy az iskolai könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztése a közoktatási pályázatokban valósulhat meg, minderre ott biztosítottak forrásokat: a TIOP 1.1.1 egyébként jóval nagyobb forrást is jelent minderre, mint a TIOP 1.2.3 (Más kérdés, hogy az intézmények, fenntartók a pályázatokban menniyre engedték, engedik érvényesülni az iskolai könyvtárak fejlesztési szempontjait… Itt nagyon fontos a könyvtárostanárok tájékozottsága, helyi érdekérvényesítő képessége!)”