Blogunk elköltözik

Kedves kollégák, érdeklődők, blogunk olvasói!

Mivel a blogunknak helyet adó Klog.hu szervere az év végén leáll, a Könyvtárostanár blog a WordPress szolgáltatásait veszi igénybe a továbbiakban az alábbi címen:

http://konyvtarostanar.wordpress.com

Nem először költözünk már – blogunk története olvasható itt is -, így olvasóink megszokhatták, hogy a váltás mindig okoz némi formai változást. Igyekeztünk azonban a Könyvtárostanár blog korábbi tartalmait az új sablonformába is átmenteni.

Régebbi sablonunk:

Köszönjük a Klog közösségének – főként Paszternák Ádámnak és Takács Dánielnek – a blog elindításakor és a későbbiekben is nyújtott segítséget.

Reméljük, hogy az új címen található blogunk elnyeri tetszéseteket, és rendszeres olvasóink maradtok továbbra is!

Üdvözlettel, a blog szerkesztői:

Bondor Erika és Cs. Bogyó Katalin

 

Tanévkezdő üdvözlet

Kedves Kollégák!

Engedjék meg, hogy egyesületünk önállóvá válásának 15. évében sikerekben gazdag és boldog új tanévet kívánjunk Önöknek ezzel a – történetírónk, Balogh Mihály kéziratából vett szavakból álló – képeslappal.

Az Egyesület a 2012/2013-as tanévben is azon lesz, hogy a lehető legtöbb módon segítse a könyvtárostanárok munkáját, és annak megismerését, elismerését. Olyan lehetőségeket, programokat kínálunk, melyek a könyvtárostanárokon kívül érdekesek, hasznosak lehetnek minden könyvtárosnak, pedagógusnak, az olvasás és a tanulás ügye mellett elkötelezett embernek. Példák a közeljövőből:

 • Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja – október
 • Őszi Szakmai Nap – Tisztújító közgyűlés
 • A Kis KTE könyvek 5. és 6. kötetének megjelentetése
 • KTE emlékérem

Köszönjük, ha tolmácsolja jókívánságainkat tagjainak/kollégáinak is!

Budapest, 2012. szeptember 3. Üdvözlettel:

A Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége nevében Szakmári Klára elnök

Felhívás a KTE Emlékéremre való jelölésre

Kedves Kollégák!

Még messzinek tűnik a szeptember, de már most érdemes azon gondolkodni, hogy környezetünkből kiket ajánlhatnák az alábbi díjakra. Figyeljünk egymásra, egymás munkájára!

 A KTE emlékérmek alapító okirata értelmében egyesületünk ebben az évben is meghirdeti a pályázati lehetőséget az ismert négy kategóriában (Életműdíj, A könyvtárostanári hivatásért, Az egyesületért, Az év ígéretes könyvtárostanára).

Felterjesztési határidő: szeptember 20. 

Felterjesztést tehetnek:

 • a KTE régiói
 • az egyesület elnöksége,
 • könyvtárostanári munkacsoportok és munkaközösségek,
 • közoktatási intézmények vezetői

A felterjesztéshez kérjük, használják a KTE honlapjáról elérhető adatlapot!

A felterjesztéseket az egyesület címére kell eljuttatni írásos formában egy nyomtatott példányban: Könyvtárostanárok Egyesülete, 1462 Budapest, Pf.: 611.
ÉS elektronikusan a ktegyesulet ‘kukac’ gmail.com címre

A felterjesztésnek tartalmaznia kell az érintett kolléga pontos nevét, lakcímét, elérhetőségének adatait, és a szakmai szempontoknak megfelelő ajánlást. Csak írásbeli felterjesztéseket tudunk értékelni.

 

Könyvtárostanárok az MKE 44. Vándorgyűlésén

Inspirál-e a stabilitás, a tradíció? Hol is van az innováció?

Gyermekkönyvtáros szekció és a Könyvtárostanárok Egyesülete közös programja az MKE 44. Vándorgyűlésén

Időpont: 2012. július 13. 9-11 óráig

Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtára (9025 Győr Kossuth Lajos utca 13.)

Moderátor: Szakmári Klára

Program

 • Köszöntők: Bencsikné Kucska Zsuzsa az MKE Gyermekkönyvtáros szekció elnöke, Szakmári Klára a KTE elnöke
 • Papp Gyöngyi igazgató bemutatja a Kossuth Iskolát és pedagógiai munkáját
 • Oltai Judit könyvtárostanár bemutatja az iskola könyvtárát és a könyvtárpedagógiai munkát
 • Az olvasóvá nevelés gyakorlati tapasztalatai az óvodától a középiskoláig (drámapedagógia alkalmazása, kötelező olvasmányok): Magdics Erika a Szabadhegyi Magyar- Német Középiskola könyvtárostanára
 •  Stabilitás? Innováció? Inspiráció? /Avagy, hol a könyvtáros boldogság mostanában?
  Balogh Mihály az OPKM ny. főigazgatója
 • Könyvtár- gyerekkönyvtár-közösségi tér
  Szabó Judit a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér Olvasószolgálati osztály vezetője

Kérdések, válaszok, beszélgetés

A vándorgyűlésről bővebben: http://vandorgyules.sze.hu/content/index/id/9062/m/3668

 

Köznevelési törvény – rendelettervezet

Kedves Kollégák!

Megjelent a minisztérium honlapján A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet tervezete.

A jogszabálytervezet teljes szövege elérhető itt: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-nemzeti-koznevelesrol-szolo-2011-evi-cxc-torveny-egyes-rendelkezeseinek-vegrehajtasarol-szolo-kormanyrendelet-tervezete

Véleményezési határidő: 2012. június 26.

Véleményezési cím: jogalkotas@emmi.gov.hu

A KTE elnöksége is foglalkozik a tervezettel, észrevételeiteket, véleményeteket köszönettel fogadjuk!

Szakmári Klára
könyvtárostanár, a KTE elnöke

Ötletek az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázathoz

Kedves Kollégák!

Az Innovatív iskolák fejlesztése (KMR) / TÁMOP- 3.1.4-12/1 pályázat keretében c. pályázat csupa olyan célt tartalmaz, mely értelmezésemben az iskolai könyvtár és szolgáltatásai nélkül nem oldhatók meg hatékonyan.

Járjanak utána, hogy iskolájuk pályázik-e! Kínálják lehetőségeiket, kapcsolódási pontjaikat!

Pl.:
– idegen nyelvek tanításának fejlesztése a közoktatási intézményekben
– Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKTval való támogatása a közoktatási intézményekben (Itt nem tér ki a pályázat a könyvtárra, de azt tény, hogy a könyvtárhasználat az informatika tantárgy része, és más tárgyak keretében sokféle módon járul hozzá a digitális kompetencia fejlesztéséhez)
– részvétel szaktárgyi továbbképzéseken (ez akár könyvtár-pedagógiai, olvasáspedagógiai is lehet)
– a média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innovációk támogatása, különös tekintettel az internetes gyermekvédelem szempontjaira
– a nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek támogatása
– új tanulási formák adaptálása, nonformális tanulási lehetőségek kialakítása, új típusú intézményi együttműködések támogatása (pl.: forrásalapú tanulás, könyvtári órák)

Elszámolható költségek között a könyvtár és állományfejlesztését is szolgáló költségek is szerepelnek:
– tájékoztató, szemléltető eszközök
– hanganyag, idegennyelvű filmek gyerekek számára
– csoportszőnyeg, ülőpárnák
– segédletek
– Nemzeti hagyományok ápolásához használható eszközök, segédanyagok
– digitális tananyagok
– eszközbeszerzés IKT és multimédiás valamint prezentációs eszközök beszerzése (korszerű interaktív és IKT taneszközök, számítógép, projektor)

Bővebben: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/97B1B7664127875EC1257A21003C99EA

Sok sikert! És minél hatékonyabb megvalósítást!

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Megjelent az új Nat

Kedves Kollégák!

Megjelent: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról In: Magyar Közlöny, 2012. 66. sz., 10635-10847. p. URL: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12066.pdf Utolsó letöltés: 2012.05.05.

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

eTwinning képzések

Kedves Kollégák!

Az idei évben is meghirdetjük Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében című akkreditált továbbképzésünket.

Jelentkezni az alábbi linkre kattintva, kizárólag elektronikus formában lehet, bővebb leírást és a választható dátumokat is itt találják.

http://www.educatio.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/etwinning_2012_nyar

Kérjük, hogy az ott szereplő adatokat pontosan adják meg. Egy e-mail címmel, egy jelentkező tud regisztrálni.

A képzések elvégzésének fontos feltétele a felhasználói szintű számítógépes ismeret. (saját e-mail cím használata, felhasználói szintű jártasság irodai szoftverek, valamint internetes böngésző használatában)

Kérjük, hogy csak akkor és arra az időpontra jelentkezzen, ahová feltétlen el tud jönni, hogy minél több érdeklődőnek biztosíthassuk a lehetőséget.

Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy aki már részt vett a Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében című képzésünkön és rendelkezik tanúsítvánnyal, annak jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

A képzés ingyenes. Vidékről érkezőknek szállást (reggelivel és vacsorával), minden résztvevőnek étkezést (ebéd, kávészünetek) biztosítunk. Az útiköltség a résztvevőt terheli.

A jelentkezések elfogadásáról e-mailben küldünk visszajelzést.

Kérdéseiket az etwinning@educatio.hu e-mail címre küldhetik.

Üdvözlettel: Educatio eTwinning Csapat

 

KTE Szellemi műhely – június 5.

Kedves Kollégák!

Mint blogunkon már korábban jeleztük, ebben a tanévben szervezett formában június 5-én 14.30-tól találkozunk a budapesti Árpád Gimnázium könyvtárában.

A részleteket itt olvashatók és itt lehet regisztrálni:http://www.ktep.hu/KSZM2012

A részvétel ingyenes, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A KTE elnöksége nevében:
Szakmári Klára
könyvtárostanár, KTE elnök
szklaris@gmail.com
Budai Nagy Antal Gimnázium Bp.
229-18-94/111 vagy 229-18-15/111